KONTAKT

       A&A Chemical Technology Support Adrian Antosik

Jagiellońska 20-21, pok. 317, 70-363 Szczecin

+48 666 953 809

aanda.doradztwotechnologiczne@gmail.com

383790956

851-300-38-58

Klauzula Informacyjna RODO

Adrian Antosik
dr inż.

W roku 2012 uzyskał stopień inżyniera na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie, następnie w 2013 ukończył studia magisterskie na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie. Jest doktorantem
w Katedrze Technologii Chemicznej Organicznej i Materiałów Polimerowych tej uczelni. Specjalność – przetwórstwo tworzyw sztucznych.