OFERTA DLA FIRM

STAŁE WSPARCIE TECHNOLOGICZNE

Konsultingpakiet 10 h w miesiącu na konsultacje i rozwiązywanie doraźnych problemów technologicznych
i produkcyjnych
Analiza nagłych problemów produkcyjnychrozpoznanie zagadnień i diagnoza przyczyn ich powstanie, propozycja rozwiązań, rekomendacje co do implementacji nowych rozwiązań
Sprawdzenie nowych rozwiązań technologicznychwstępna analiza możliwości wprowadzenia nowej lub zastąpienia obecnie używanej technologii; analiza finansowa rentowności wdrożenia zmian; oszacowanie czasu niezbędnego na ich wprowadzenie
Opracowanie projektów/zadań długoterminowychanaliza i przygotowanie projektów/zadań długoterminowych, opracowanie oferty ich realizacji
(w przypadku, gdy działania przekraczałyby czas 10 h pracy w miesiącu)
Eliminacja usterekdetekcja wad w procesie produkcyjnym, rekomendacje działań usprawniających produkcję

KONTROLA PROCESOWA

Analiza stosowanych rozwiązań technologicznych
działania na linii produkcyjnej, mające na celu sprawdzenie poprawności wykonywanych czynności, zgodności z zaleceniami procesowymi czy brakiem zaniechań
Analiza procesów technologicznychanaliza procesów produkcyjnych i ich optymalizacja poprzez dobór optymalnych parametrów, możliwości zastosowań nowych rozwiązań
Sprawdzenie nowych rozwiązań technologicznychsprawdzenie możliwości zastąpienia aktualnie użytkowanych technologii i wdrożenia nowych aktualnie używanych technologii; rentowność wprowadzenia zmian; sprawdzenie ilości czasu potrzebnego na ich wprowadzenie
Eliminacja błędówkorekta błędów na linii produkcyjnej, powodujących np. problem z odformowaniem, niwelacja strat, implementacja działań pozwalających na zwiększenie rentowności i wydajności produkcji, optymalizacja procesów produkcyjnych i technologicznych

OPRACOWANIE NOWYCH PRODUKTÓW

Analiza opłacalnościanaliza finansowa pozwalająca na określenie rentowności wprowadzenia nowego produktu oraz potencjalnych kosztów
Opracowanie prototypówopracowanie gotowych prototypów/rozwiązań
Dobór odczynników analiza rynku, dobór odczynników
Stworzenie stanowiska produkcyjnegostworzenie potencjalnego stanowiska produkcyjnego, wprowadzenie prototypów do produkcji, szkolenia dla pracowników w tym zakresie
Sprzedaż licencjisprzedaż licencji na opracowane produkty

POMOC PRZY WPROWADZANIU SYSTEMÓW DZIAŁAŃ

Możliwości wprowadzenia konkretnych systemówanaliza zasadności wdrożenia systemów kontroli np. zarządzania produkcją, kontroli jakości czy rozwiązywania problemów
Analiza opłacalnościokreślenie potrzeb firmy, weryfikacja pod kątem opłacalności wdrożenia wybranego systemu kontroli w firmie, określenie potrzeb firmy
Pomoc przy wdrażaniu systemówimplementacja systemów produkcyjnych, rozwiązań typu 5S, 7 steps - systemów rozwiązywania problemów

ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW TECHNOLOGICZNYCH

Analiza problemuweryfikacja przedstawionego problemu technologicznego i określenie możliwości jego rozwiązania
Dobór surowców
analiza stosowanych parametrów i ich właściwa kalibracja
Dobór składnikówdobór surowców i stworzenie optymalnej receptury do celów produkcyjnych
Rozwiązywanie zagadnień technologicznychwsparcie firmy w znalezieniu rozwiązań technologicznych
Eliminacja błędów produkcyjnycheliminacja błędów w celu usunięcia problemów technologicznych, niwelacja strat, wprowadzanie usprawnień pozwalających na zwiększenie rentowności i wydajności produkcji

ANALIZA RYNKU

Maszyny/linie produkcyjneanaliza potrzeb klienta; analiza rynku dostawców maszyn/linii produkcyjnych i ich ofert; przygotowanie rekomendacji zakupowych w formie raportu
Sprzęt laboratoryjnyanaliza potrzeb sprzętowych oraz pomoc przy doborze i zakupie wyposażenia laboratoryjnego
Komponentydobór komponentów, wstępna analiza cen surowców oferowanych na rynku i warunków ich dostawy

INNE

Karty produktuopracowanie dokumentacji oraz kart produktów
Karty charakterystyki wsparcie przy opracowaniu kart charakterystyki substancji/produktów
Laboratoriumanaliza potrzeb sprzętowych oraz pomoc przy doborze
i zakupie wyposażenia laboratoryjnego lub doposażenia obecnie istniejącego laboratorium; opracowanie procedur pracy laboratorium wraz ze szkoleniem pracowników laboratorium w tym zakresie; zaprojektowanie rozmieszczenia poszczególnych elementów laboratorium,
z uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorstwa i warunków bezpieczeństwa pracy laboratorium

Dokumentacja technicznaanaliza aktualnie funkcjonujących w firmie dokumentów technicznych, opracowanie dokumentacji technicznej (instrukcje stanowiskowe, procedury, raporty)
Dokumentacja patentowaprzygotowanie dokumentów do złożenia wniosku o zgłoszenie patentowe
Ocena jakościowa surowcówopracowanie procesu kontroli jakości surowców, szkolenie pracowników
w tym zakresie, przygotowanie i wdrożenie procedur kontroli jakości surowców

Każdego naszego klienta traktujemy indywidualnie, szczegółowo analizując jego potrzeby. Po ich zdefiniowaniu przygotowujemy propozycje rozwiązań zgłaszanych problemów lub pomysłów. Następnie prezentujemy plan działania wraz z harmonogramem jego realizacji i omawiamy je krok po kroku z naszym klientem. Po zaakceptowaniu ich przez klienta przystępujemy do wdrażania wspólnie ustalonych działań.

W przypadku pytań dotyczących naszych usług, przedstawionych powyżej, zapraszamy do kontaktu: (kliknij tutaj)