STUDY CASE

Przedstawiamy przykładowe sytuacje, w których mieliśmy okazję na zlecenie naszych klientów udzielić im wsparcia technologicznego w ramach działalności naszej firmy.

Zwiększenie odporności termicznej

Zwiększenie odporności termicznej

ZGŁOSZONY PROBLEM Firma zgłosiła zapotrzebowanie na zwiększenie odporności termicznej tworzywa polimerowego, z którego otrzymywano produkty końcowe. DZIAŁANIA Wykonano analizę tworzywa otrzymywanych produktów oraz zapoznano się z technologią ich otrzymywania. Wybrano cztery różne możliwości modyfikacji stosowanego polimeru w celu zwiększenia jego odporności termicznej. Przeprowadzono modyfikację i przeprowadzono testy porównawcze. Wytypowano najlepszą opcję. EFEKT Określono możliwości modyfikacjiWięcej oZwiększenie odporności termicznej[…]

Ulepszenie sprzedawanego produktu

Ulepszenie sprzedawanego produktu

ZGŁOSZONY PROBLEM Firma produkująca zgłosiła zapotrzebowanie na rozwinięcie swojej oferty poprzez modyfikację jednego z kluczowych produktów. DZIAŁANIA Wykonano analizę otrzymywanych produktów oraz zapoznano się z technologią ich otrzymywania. Zapoznano się z aktualnie stosowanymi rozwiązanymi oraz sprawdzono możliwe na rynku alternatywy. Określono możliwości modyfikacji produktu oraz jego końcowe zastosowanie przy jednoczesnym zapotrzebowaniu na rynku. Wytypowano jednąWięcej oUlepszenie sprzedawanego produktu[…]

Zmiana stosowanych komponentów przy produkcji na bio-base

Zmiana stosowanych komponentów przy produkcji na bio-base

ZGŁOSZONY PROBLEM Firma zgłosiła zapotrzebowanie na opracowanie nowej koncepcji produktów przy zmianie konwencjonalnych materiałów, z których je otrzymywano na materiały bio-base. DZIAŁANIA Wykonano analizę otrzymywanych produktów oraz zapoznano się z technologią ich otrzymywania. Zapoznano się z aktualnie stosowanymi rozwiązanymi oraz sprawdzono możliwe na rynku alternatywy. Określono zapotrzebowanie firmy na nowe komponenty. Dobrano odpowiedni materiały bio-baseWięcej oZmiana stosowanych komponentów przy produkcji na bio-base[…]

ANALIZA CHEMICZNA

ANALIZA CHEMICZNA

ZGŁOSZONY PROBLEM Firma zgłosiła wątpliwość co do zakupionego odczynnika oraz jego właściwości grzybo-, bakterio- oraz biobójczych. Zbyt wysoka cena jednostkowa oraz wymogi sanitarne nakładały na firmę systematyczną dezynfekcji pomieszczeń. DZIAŁANIA Wykonano analizę zakupywanej mieszaniny roboczej oraz sprawdzono możliwe na rynku alternatywy. Określono zapotrzebowanie firmy na środki dezynfekujące. Dobrano odpowiedni koncentrat charakteryzujący się odpowiednią ceną (cenaWięcej oANALIZA CHEMICZNA[…]

POŁĄCZENIA MATERIAŁÓW

POŁĄCZENIA MATERIAŁÓW

ZGŁOSZONY PROBLEM Firma zgłosiła zapotrzebowanie na stworzenie systemu łączenia różnego rodzaju materiałów w formie sandwich i jednostronnej. Łącza powinny być niedrogie i wytrzymać do momentu osadzenia w miejscu docelowym. Szczególny nacisk nałożony był na łatwość łączenia – zwłaszcza do nadań wstępnych. DZIAŁANIA Wykonano analizę procesu, wykorzystywanych surowców, urządzeń i technologii. Ustalono źródło problemu oraz zapotrzebowaniaWięcej oPOŁĄCZENIA MATERIAŁÓW[…]

RECEPTURY NOWYCH PRODUKTÓW

RECEPTURY NOWYCH PRODUKTÓW

ZGŁOSZONY PROBLEM Firma zgłosiła zapotrzebowanie na otrzymanie nowego produktu, odmiennego od dostępnych na rynku w celu rozszerzenia sprzedawanego asortymentu oraz zwiększenia konkurencyjności na rynku. DZIAŁANIA Przeprowadzono przegląd literatury w celu sprawdzenia możliwości modyfikacyjnych otrzymywanych produktów. Wykonano analizę procesów produkcji, wykorzystywanych surowców, urządzeń i technologii. Zaproponowano nowe warianty produktowe i wykonano prototypy. Udoskonalono wybrane prototypy orazWięcej oRECEPTURY NOWYCH PRODUKTÓW[…]

ODKSZTAŁCANIE PRODUKTU

ODKSZTAŁCANIE PRODUKTU

ZGŁOSZONY PROBLEM Podczas otrzymywania produktu wylewanego na gorąco 20% zastygającej w opakowaniu mieszaniny generowała skurcz, „wklęśnięcia” oraz odkształcenia, które powodowały, iż produkt nie nadawał się do sprzedaży i trzeba było go utylizować. DZIAŁANIA Wykonano analizę procesu produkcji, wykorzystywanych surowców, urządzeń i technologii. Ustalono źródło problemu, którym była zbyt duża różnica temperatur pomiędzy mieszaniną wylewaną aWięcej oODKSZTAŁCANIE PRODUKTU[…]

WTRĄCENIA I NIEPOŻĄDANA ZMIANA KOLORU W PRODUKCIE DWU WARSTWOWYM

WTRĄCENIA I NIEPOŻĄDANA ZMIANA KOLORU W PRODUKCIE DWU WARSTWOWYM

ZGŁOSZONY PROBLEM Podczas otrzymywania dwukolorowego produktu, jedna z warstw po reakcji miała dodatkowe wtrącenia innego koloru, oraz przebarwienia, przez co produkt finalny wyglądał nie estetycznie, co uniemożliwiało jego sprzedaż. DZIAŁANIA Wykonano analizę procesu produkcji, wykorzystywanych surowców, urządzeń i technologii. Ustalono źródło problemu, którym był jeden ze związków używanych w drugiej warstwie produktu. Wpływał on naWięcej oWTRĄCENIA I NIEPOŻĄDANA ZMIANA KOLORU W PRODUKCIE DWU WARSTWOWYM[…]

Uszkodzenie części – dobór materiału zastępczego

Uszkodzenie części – dobór materiału zastępczego

ZGŁOSZONE PYTANIE Firma zgłosiła problem zniszczenia eksploatacyjnego elementu w starej konstrukcji maszyny. Brak specyfikacji maszyny oraz opisu konserwacji uniemożliwiało identyfikację materiału, z jakiego wykonano element. DZIAŁANIA Przeprowadzono badanie materiału, z jakiego wykonano element. Oszacowano potencjalne korzyści odtworzenia potrzebnego elementu. Porównano materiał z innymi, dostępnymi na rynku. Zaproponowano łatwiejsze w obróbce i tańsze rozwiązanie. Uwzględniono stosowanąWięcej oUszkodzenie części – dobór materiału zastępczego[…]

Polimery – PS – zmiana koloru i skrócenie czasu przejścia między szarżami produkcyjnymi

Polimery – PS – zmiana koloru i skrócenie czasu przejścia między szarżami produkcyjnymi

ZGŁOSZONY PROBLEM Podczas zmiany koloru na linii produkcyjnej przejście z ciemnego koloru na jasny trwało o ok. 80% dłużej niż przejście z jasnego na ciemny. Dodatkowo powstawał produkt niejakościowy (off spec) i jako odpad musiał być poddawany recyklingowi. DZIAŁANIA Wykonano analizę procesu produkcji, wykorzystywanych surowców, urządzeń i technologii. Ustalono źródło problemu, którym był jeden zWięcej oPolimery – PS – zmiana koloru i skrócenie czasu przejścia między szarżami produkcyjnymi[…]