Kleje Hot-melt – analiza

ZGŁOSZONE PYTANIE

Firma produkcyjna zgłosiła chęć opracowania kompleksowej analizy kosztowej, cenowej i technologicznej na potrzeby wprowadzenia nowego produktu – kleju hot-melt.

DZIAŁANIA

Przeprowadzono badanie rynku oraz wykonano analizy składowe. Oszacowano zużycie mediów na linii produkcyjnej, dokonano wstępnej wyceny surowców, co doprowadziło do analizy opłacalności produkcji. Przeanalizowano zdefiniowane przez kontrahenta potrzeby, posiadane zaplecze techniczne i produkcyjne, właściwości oraz przyszłe zastosowania kleju hot-melt.

EFEKT

  • klient otrzymał kompleksową analizę opłacalności produkcji nowego produktu
  • przygotowano bazową recepturę kleju, która może zostać wdrożona do produkcji