STUDY CASE

Przedstawiamy przykładowe sytuacje, w których mieliśmy okazję na zlecenie naszych klientów udzielić im wsparcia technologicznego w ramach działalności naszej firmy.

WTRĄCENIA I NIEPOŻĄDANA ZMIANA KOLORU W PRODUKCIE DWU WARSTWOWYM

WTRĄCENIA I NIEPOŻĄDANA ZMIANA KOLORU W PRODUKCIE DWU WARSTWOWYM

ZGŁOSZONY PROBLEM Podczas otrzymywania dwukolorowego produktu, jedna z warstw po reakcji miała dodatkowe wtrącenia innego koloru, oraz przebarwienia, przez co produkt finalny wyglądał nie estetycznie, co uniemożliwiało jego sprzedaż. DZIAŁANIA Wykonano analizę procesu produkcji, wykorzystywanych surowców, urządzeń i technologii. Ustalono źródło problemu, którym był jeden ze związków używanych w drugiej warstwie produktu. Wpływał on naWięcej oWTRĄCENIA I NIEPOŻĄDANA ZMIANA KOLORU W PRODUKCIE DWU WARSTWOWYM[…]

Polimery – PS – zmiana koloru i skrócenie czasu przejścia między szarżami produkcyjnymi

Polimery – PS – zmiana koloru i skrócenie czasu przejścia między szarżami produkcyjnymi

ZGŁOSZONY PROBLEM Podczas zmiany koloru na linii produkcyjnej przejście z ciemnego koloru na jasny trwało o ok. 80% dłużej niż przejście z jasnego na ciemny. Dodatkowo powstawał produkt niejakościowy (off spec) i jako odpad musiał być poddawany recyklingowi. DZIAŁANIA Wykonano analizę procesu produkcji, wykorzystywanych surowców, urządzeń i technologii. Ustalono źródło problemu, którym był jeden zWięcej oPolimery – PS – zmiana koloru i skrócenie czasu przejścia między szarżami produkcyjnymi[…]

Polimery – PS – przetwórstwo

Polimery – PS – przetwórstwo

ZGŁOSZONY PROBLEM Firma wykorzystująca do produkcji ekstrudery, w celu utrzymania odpowiednio stabilnego procesu wprowadziła w linii produkcyjnej dodatkowe strefy grzewcze. Generowało to jednak dodatkowe wysokie koszty produkcji. DZIAŁANIA Analizowano ustawienia urządzeń wraz z dodatkowymi strefami grzewczymi w odniesieniu do realizowanej produkcji. Zaproponowano ponowną kalibrację procesu, uwzględniając nowe parametry techniczne procesu. EFEKT poprawiono efektywność produkcji wyłączonoWięcej oPolimery – PS – przetwórstwo[…]

Kleje elementów polimerowych – dobór kleju

Kleje elementów polimerowych – dobór kleju

ZGŁOSZONY PROBLEM Firma zgłosiła problem z klejeniem elementów z polimerów (różny kształt i rozmiar). Wstępne badania komercyjnie dostępnych klejów wykazały całkowitą lub częściową nieskuteczność połączeń. DZIAŁANIA Przeprowadzono badanie materiałów, z których wyrabiane są elementy. Oszacowano potencjalne zapotrzebowanie na materiał klejący. Opracowano nowe koncepcje klejenia dostosowane do potrzeb klienta z uwzględnieniem specyfiki pracy firmy. EFEKT przedstawiono klientowi dwieWięcej oKleje elementów polimerowych – dobór kleju[…]

Polimery – żywice – przetwórstwo

Polimery – żywice – przetwórstwo

ZGŁOSZONY PROBLEM Z nieznanych dla firmy powodów, w procesie produkcji ok. 60% wytwarzanych elementów charakteryzował defekt, który korygowano mechanicznie, co generowało koszty, angażowało dodatkowe zasoby ludzkie i znacząco obniżało wydajność produkcji. DZIAŁANIA Dokonano analizy procesu i zdefiniowano obszar, w którym dochodziło do niekontrolowanego odkształcania się produktu w fazie jego formowania. Zaproponowano wprowadzenie działań korygujących proces i monitoring efektówWięcej oPolimery – żywice – przetwórstwo[…]

Kleje Hot-melt – analiza

Kleje Hot-melt – analiza

ZGŁOSZONE PYTANIE Firma produkcyjna zgłosiła chęć opracowania kompleksowej analizy kosztowej, cenowej i technologicznej na potrzeby wprowadzenia nowego produktu – kleju hot-melt. DZIAŁANIA Przeprowadzono badanie rynku oraz wykonano analizy składowe. Oszacowano zużycie mediów na linii produkcyjnej, dokonano wstępnej wyceny surowców, co doprowadziło do analizy opłacalności produkcji. Przeanalizowano zdefiniowane przez kontrahenta potrzeby, posiadane zaplecze techniczne i produkcyjne, właściwościWięcej oKleje Hot-melt – analiza[…]

Taśmy samoprzylepne – analiza produktu

Taśmy samoprzylepne – analiza produktu

ZGŁOSZONE PYTANIE Firma zgłosiła się z prośbą o wsparcie przy analizie produktu – taśm samoprzylepnych. DZIAŁANIA Wykonano badania właściwości użytkowych (np. adhezja, kohezja) i analizy produktu. Określono niezbędne parametry stosowania produktu oraz zidentyfikowano materiały, z których otrzymano produkt samoprzylepny. EFEKT opracowano karty charakterystyki produktu (MSDS – Material Safety Data Sheet) opracowano recepturę produktu samoprzylepnego