Polimery – żywice – przetwórstwo

ZGŁOSZONY PROBLEM

Z nieznanych dla firmy powodów, w procesie produkcji ok. 60% wytwarzanych elementów charakteryzował defekt, który korygowano mechanicznie, co generowało koszty, angażowało dodatkowe zasoby ludzkie i znacząco obniżało wydajność produkcji.

DZIAŁANIA

Dokonano analizy procesu i zdefiniowano obszar, w którym dochodziło do niekontrolowanego odkształcania się produktu w fazie jego formowania. Zaproponowano wprowadzenie działań korygujących proces i monitoring efektów zmian. Na tej podstawie określono przyczynę deformacji produktu w procesie produkcji.

EFEKT

  • w okresie miesiąca zredukowano ilość wadliwych produktów do zera
  • zmodernizowano linię produkcyjną wprowadzając zmiany w produkcji
  • opracowano i zaproponowano wdrożenie procedur, które zapobiegną wystąpieniu podobnych sytuacji w przyszłości pod warunkiem ich ścisłego i stałego stosowania