STUDY CASE

Przedstawiamy przykładowe sytuacje, w których mieliśmy okazję na zlecenie naszych klientów udzielić im wsparcia technologicznego w ramach działalności naszej firmy.

ODKSZTAŁCANIE PRODUKTU

ODKSZTAŁCANIE PRODUKTU

ZGŁOSZONY PROBLEM Podczas otrzymywania produktu wylewanego na gorąco 20% zastygającej w opakowaniu mieszaniny generowała skurcz, „wklęśnięcia” oraz odkształcenia, które powodowały, iż produkt nie nadawał się do sprzedaży i trzeba było go utylizować. DZIAŁANIA Wykonano analizę procesu produkcji, wykorzystywanych surowców, urządzeń i technologii. Ustalono źródło problemu, którym była zbyt duża różnica temperatur pomiędzy mieszaniną wylewaną aWięcej oODKSZTAŁCANIE PRODUKTU[…]