STUDY CASE

Przedstawiamy przykładowe sytuacje, w których mieliśmy okazję na zlecenie naszych klientów udzielić im wsparcia technologicznego w ramach działalności naszej firmy.

ANALIZA CHEMICZNA

ANALIZA CHEMICZNA

ZGŁOSZONY PROBLEM Firma zgłosiła wątpliwość co do zakupionego odczynnika oraz jego właściwości grzybo-, bakterio- oraz biobójczych. Zbyt wysoka cena jednostkowa oraz wymogi sanitarne nakładały na firmę systematyczną dezynfekcji pomieszczeń. DZIAŁANIA Wykonano analizę zakupywanej mieszaniny roboczej oraz sprawdzono możliwe na rynku alternatywy. Określono zapotrzebowanie firmy na środki dezynfekujące. Dobrano odpowiedni koncentrat charakteryzujący się odpowiednią ceną (cenaWięcej oANALIZA CHEMICZNA[…]

POŁĄCZENIA MATERIAŁÓW

POŁĄCZENIA MATERIAŁÓW

ZGŁOSZONY PROBLEM Firma zgłosiła zapotrzebowanie na stworzenie systemu łączenia różnego rodzaju materiałów w formie sandwich i jednostronnej. Łącza powinny być niedrogie i wytrzymać do momentu osadzenia w miejscu docelowym. Szczególny nacisk nałożony był na łatwość łączenia – zwłaszcza do nadań wstępnych. DZIAŁANIA Wykonano analizę procesu, wykorzystywanych surowców, urządzeń i technologii. Ustalono źródło problemu oraz zapotrzebowaniaWięcej oPOŁĄCZENIA MATERIAŁÓW[…]

RECEPTURY NOWYCH PRODUKTÓW

RECEPTURY NOWYCH PRODUKTÓW

ZGŁOSZONY PROBLEM Firma zgłosiła zapotrzebowanie na otrzymanie nowego produktu, odmiennego od dostępnych na rynku w celu rozszerzenia sprzedawanego asortymentu oraz zwiększenia konkurencyjności na rynku. DZIAŁANIA Przeprowadzono przegląd literatury w celu sprawdzenia możliwości modyfikacyjnych otrzymywanych produktów. Wykonano analizę procesów produkcji, wykorzystywanych surowców, urządzeń i technologii. Zaproponowano nowe warianty produktowe i wykonano prototypy. Udoskonalono wybrane prototypy orazWięcej oRECEPTURY NOWYCH PRODUKTÓW[…]

ODKSZTAŁCANIE PRODUKTU

ODKSZTAŁCANIE PRODUKTU

ZGŁOSZONY PROBLEM Podczas otrzymywania produktu wylewanego na gorąco 20% zastygającej w opakowaniu mieszaniny generowała skurcz, „wklęśnięcia” oraz odkształcenia, które powodowały, iż produkt nie nadawał się do sprzedaży i trzeba było go utylizować. DZIAŁANIA Wykonano analizę procesu produkcji, wykorzystywanych surowców, urządzeń i technologii. Ustalono źródło problemu, którym była zbyt duża różnica temperatur pomiędzy mieszaniną wylewaną aWięcej oODKSZTAŁCANIE PRODUKTU[…]

Uszkodzenie części – dobór materiału zastępczego

Uszkodzenie części – dobór materiału zastępczego

ZGŁOSZONE PYTANIE Firma zgłosiła problem zniszczenia eksploatacyjnego elementu w starej konstrukcji maszyny. Brak specyfikacji maszyny oraz opisu konserwacji uniemożliwiało identyfikację materiału, z jakiego wykonano element. DZIAŁANIA Przeprowadzono badanie materiału, z jakiego wykonano element. Oszacowano potencjalne korzyści odtworzenia potrzebnego elementu. Porównano materiał z innymi, dostępnymi na rynku. Zaproponowano łatwiejsze w obróbce i tańsze rozwiązanie. Uwzględniono stosowanąWięcej oUszkodzenie części – dobór materiału zastępczego[…]

Polimery – PS – zmiana koloru i skrócenie czasu przejścia między szarżami produkcyjnymi

Polimery – PS – zmiana koloru i skrócenie czasu przejścia między szarżami produkcyjnymi

ZGŁOSZONY PROBLEM Podczas zmiany koloru na linii produkcyjnej przejście z ciemnego koloru na jasny trwało o ok. 80% dłużej niż przejście z jasnego na ciemny. Dodatkowo powstawał produkt niejakościowy (off spec) i jako odpad musiał być poddawany recyklingowi. DZIAŁANIA Wykonano analizę procesu produkcji, wykorzystywanych surowców, urządzeń i technologii. Ustalono źródło problemu, którym był jeden zWięcej oPolimery – PS – zmiana koloru i skrócenie czasu przejścia między szarżami produkcyjnymi[…]

Kleje elementów polimerowych – dobór kleju

Kleje elementów polimerowych – dobór kleju

ZGŁOSZONY PROBLEM Firma zgłosiła problem z klejeniem elementów z polimerów (różny kształt i rozmiar). Wstępne badania komercyjnie dostępnych klejów wykazały całkowitą lub częściową nieskuteczność połączeń. DZIAŁANIA Przeprowadzono badanie materiałów, z których wyrabiane są elementy. Oszacowano potencjalne zapotrzebowanie na materiał klejący. Opracowano nowe koncepcje klejenia dostosowane do potrzeb klienta z uwzględnieniem specyfiki pracy firmy. EFEKT przedstawiono klientowi dwieWięcej oKleje elementów polimerowych – dobór kleju[…]

Polimery – żywice – przetwórstwo

Polimery – żywice – przetwórstwo

ZGŁOSZONY PROBLEM Z nieznanych dla firmy powodów, w procesie produkcji ok. 60% wytwarzanych elementów charakteryzował defekt, który korygowano mechanicznie, co generowało koszty, angażowało dodatkowe zasoby ludzkie i znacząco obniżało wydajność produkcji. DZIAŁANIA Dokonano analizy procesu i zdefiniowano obszar, w którym dochodziło do niekontrolowanego odkształcania się produktu w fazie jego formowania. Zaproponowano wprowadzenie działań korygujących proces i monitoring efektówWięcej oPolimery – żywice – przetwórstwo[…]