ODKSZTAŁCANIE PRODUKTU

ZGŁOSZONY PROBLEM

Podczas otrzymywania produktu wylewanego na gorąco 20% zastygającej w opakowaniu mieszaniny generowała skurcz, „wklęśnięcia” oraz odkształcenia, które powodowały, iż produkt nie nadawał się do sprzedaży i trzeba było go utylizować.

DZIAŁANIA

Wykonano analizę procesu produkcji, wykorzystywanych surowców, urządzeń i technologii. Ustalono źródło problemu, którym była zbyt duża różnica temperatur pomiędzy mieszaniną wylewaną a opakowaniem magazynowanym. Podniesienie temperatury opakowania do „pokojowej” pozwoliło zniwelować wadliwe produkty do 4%. W celu całkowitego wyeliminowania problemu opracowano system naprawczy, który pozwolił wyeliminować całkowicie zaistniałą sytuację.

EFEKT

  • Zaprzestanie generowania niejakościowego produktu, stanowiącego odpad
  • Firma wygenerowała oszczędności (zmniejszenie odpadu, brak kosztów utylizacji) i podniosła wydajność produkcji (brak potrzeby robienia większych partii materiału);