Zwiększenie odporności termicznej

ZGŁOSZONY PROBLEM

Firma zgłosiła zapotrzebowanie na zwiększenie odporności termicznej tworzywa polimerowego, z którego otrzymywano produkty końcowe.

DZIAŁANIA

Wykonano analizę tworzywa otrzymywanych produktów oraz zapoznano się z technologią ich otrzymywania. Wybrano cztery różne możliwości modyfikacji stosowanego polimeru w celu zwiększenia jego odporności termicznej. Przeprowadzono modyfikację i przeprowadzono testy porównawcze. Wytypowano najlepszą opcję.

EFEKT

  • Określono możliwości modyfikacji polimeru
  • Zwiększono odporność termiczną polimeru
  • Otrzymano ulepszone produkty