STUDY CASE

Przedstawiamy przykładowe sytuacje, w których mieliśmy okazję na zlecenie naszych klientów udzielić im wsparcia technologicznego w ramach działalności naszej firmy.

Zwiększenie odporności termicznej

Zwiększenie odporności termicznej

ZGŁOSZONY PROBLEM Firma zgłosiła zapotrzebowanie na zwiększenie odporności termicznej tworzywa polimerowego, z którego otrzymywano produkty końcowe. DZIAŁANIA Wykonano analizę tworzywa otrzymywanych produktów oraz zapoznano się z technologią ich otrzymywania. Wybrano cztery różne możliwości modyfikacji stosowanego polimeru w celu zwiększenia jego odporności termicznej. Przeprowadzono modyfikację i przeprowadzono testy porównawcze. Wytypowano najlepszą opcję. EFEKT Określono możliwości modyfikacjiWięcej oZwiększenie odporności termicznej[…]

Ulepszenie sprzedawanego produktu

Ulepszenie sprzedawanego produktu

ZGŁOSZONY PROBLEM Firma produkująca zgłosiła zapotrzebowanie na rozwinięcie swojej oferty poprzez modyfikację jednego z kluczowych produktów. DZIAŁANIA Wykonano analizę otrzymywanych produktów oraz zapoznano się z technologią ich otrzymywania. Zapoznano się z aktualnie stosowanymi rozwiązanymi oraz sprawdzono możliwe na rynku alternatywy. Określono możliwości modyfikacji produktu oraz jego końcowe zastosowanie przy jednoczesnym zapotrzebowaniu na rynku. Wytypowano jednąWięcej oUlepszenie sprzedawanego produktu[…]

Zmiana stosowanych komponentów przy produkcji na bio-base

Zmiana stosowanych komponentów przy produkcji na bio-base

ZGŁOSZONY PROBLEM Firma zgłosiła zapotrzebowanie na opracowanie nowej koncepcji produktów przy zmianie konwencjonalnych materiałów, z których je otrzymywano na materiały bio-base. DZIAŁANIA Wykonano analizę otrzymywanych produktów oraz zapoznano się z technologią ich otrzymywania. Zapoznano się z aktualnie stosowanymi rozwiązanymi oraz sprawdzono możliwe na rynku alternatywy. Określono zapotrzebowanie firmy na nowe komponenty. Dobrano odpowiedni materiały bio-baseWięcej oZmiana stosowanych komponentów przy produkcji na bio-base[…]