Ulepszenie sprzedawanego produktu

ZGŁOSZONY PROBLEM

Firma produkująca zgłosiła zapotrzebowanie na rozwinięcie swojej oferty poprzez modyfikację jednego z kluczowych produktów.

DZIAŁANIA

Wykonano analizę otrzymywanych produktów oraz zapoznano się z technologią ich otrzymywania. Zapoznano się z aktualnie stosowanymi rozwiązanymi oraz sprawdzono możliwe na rynku alternatywy. Określono możliwości modyfikacji produktu oraz jego końcowe zastosowanie przy jednoczesnym zapotrzebowaniu na rynku. Wytypowano jedną modyfikację i sporządzono prototypy.

EFEKT

  • Określono możliwości rozwojowe produktu
  • Wytypowano najbardziej obiecującą ścieżkę rozwoju produktu
  • Otrzymano nowe produkty – zwiększył się asortyment firmy