Polimery – PS – przetwórstwo

ZGŁOSZONY PROBLEM

Firma wykorzystująca do produkcji ekstrudery, w celu utrzymania odpowiednio stabilnego procesu wprowadziła w linii produkcyjnej dodatkowe strefy grzewcze. Generowało to jednak dodatkowe wysokie koszty produkcji.

DZIAŁANIA

Analizowano ustawienia urządzeń wraz z dodatkowymi strefami grzewczymi w odniesieniu do realizowanej produkcji. Zaproponowano ponowną kalibrację procesu, uwzględniając nowe parametry techniczne procesu.

EFEKT

  • poprawiono efektywność produkcji
  • wyłączono dodatkowe stref grzewcze
  • ustabilizowano proces produkcji
  • zmniejszono koszty wytwarzania wyrobu
  • skrócono czas produkcji, podnosząc jednocześnie wydajność linii produkcyjnej