Kleje elementów polimerowych – dobór kleju

ZGŁOSZONY PROBLEM

Firma zgłosiła problem z klejeniem elementów z polimerów (różny kształt i rozmiar). Wstępne badania komercyjnie dostępnych klejów wykazały całkowitą lub częściową nieskuteczność połączeń.

DZIAŁANIA

Przeprowadzono badanie materiałów, z których wyrabiane są elementy. Oszacowano potencjalne zapotrzebowanie na materiał klejący. Opracowano nowe koncepcje klejenia dostosowane do potrzeb klienta z uwzględnieniem specyfiki pracy firmy.

EFEKT

  • przedstawiono klientowi dwie koncepcje klejenia materiałów polimerowych dostosowanych do jego potrzeb
  • klient otrzymał kompleksową analizę opłacalności korzystania z przedstawionych rozwiązań
  • nowe rozwiązania skróciły czas klejenia
  • wdrożone rozwiązania są relatywnie tańsze od stosowanych wcześniej