Polimery – PS – zmiana koloru i skrócenie czasu przejścia między szarżami produkcyjnymi

ZGŁOSZONY PROBLEM

Podczas zmiany koloru na linii produkcyjnej przejście z ciemnego koloru na jasny trwało o ok. 80% dłużej niż przejście z jasnego na ciemny. Dodatkowo powstawał produkt niejakościowy (off spec) i jako odpad musiał być poddawany recyklingowi.

DZIAŁANIA

Wykonano analizę procesu produkcji, wykorzystywanych surowców, urządzeń i technologii. Ustalono źródło problemu, którym był jeden z elementów urządzenia, zużyta dysza końcowa, w której odkładała się ciemna mieszanka polimeru. Z uwagi na brak możliwości dokonania zakupu nowej dyszy przez firmę, co było pierwszym zaleceniem, opracowany został alternatywny sposób zmiany koloru.

EFEKT

  • czas przejścia między zmianami koloru w produkowanych wyrobach został skrócony o 50 %
  • zmniejszono ilość generowanego niejakościowego produktu, stanowiącego odpad
  • firma wygenerowała oszczędności (zmniejszenie odpadu) i podniosła wydajność produkcji (skrócenie czasu przejść między szarżami produkcyjnymi); proces był wykorzystywany przez 18 miesięcy od momentu uruchomienia inwestycji, aktualnie jest on także stosowany doraźnie w celu przyśpieszenia zmiany koloru w trakcie produkcji