Uszkodzenie części – dobór materiału zastępczego

ZGŁOSZONE PYTANIE

Firma zgłosiła problem zniszczenia eksploatacyjnego elementu w starej konstrukcji maszyny. Brak specyfikacji maszyny oraz opisu konserwacji uniemożliwiało identyfikację materiału, z jakiego wykonano element.

DZIAŁANIA

Przeprowadzono badanie materiału, z jakiego wykonano element. Oszacowano potencjalne korzyści odtworzenia potrzebnego elementu. Porównano materiał z innymi, dostępnymi na rynku. Zaproponowano łatwiejsze w obróbce i tańsze rozwiązanie. Uwzględniono stosowaną przez zlecającego formę eksploatacji części maszyny, która uległa zniszczeniu oraz dobrano taki materiał, który jest trwalszy i odporniejszy na ewentualne uszkodzenia, jakie mogły by powstać przy użytkowaniu urządzenia.

EFEKT

  • zidentyfikowano materiał, z którego został wykonany element
  • dobrano alternatywny, tańszy, lepszy pod względem zmęczenia eksploatacyjnego niż ten, z jakiego wykonany był uszkodzony element
  • zastąpienie uszkodzonego elementu nowym, wykonanym z zaproponowanego materiału, zapobiegło dodatkowym kosztom, jakie wiązały by się z zakupem nowej maszyny