WTRĄCENIA I NIEPOŻĄDANA ZMIANA KOLORU W PRODUKCIE DWU WARSTWOWYM

ZGŁOSZONY PROBLEM

Podczas otrzymywania dwukolorowego produktu, jedna z warstw po reakcji miała dodatkowe wtrącenia innego koloru, oraz przebarwienia, przez co produkt finalny wyglądał nie estetycznie, co uniemożliwiało jego sprzedaż.

DZIAŁANIA

Wykonano analizę procesu produkcji, wykorzystywanych surowców, urządzeń i technologii. Ustalono źródło problemu, którym był jeden ze związków używanych w drugiej warstwie produktu. Wpływał on na termodynamikę reakcji obydwu warstw produktu. Wprowadzono separację czasową wprowadzenia warstw do formy, dzięki czemu usunięto problem.

EFEKT

  • Zmniejszono ilość generowanego niejakościowego produktu, stanowiącego odpad
  • Firma wygenerowała oszczędności (zmniejszenie odpadu) i podniosła wydajność produkcji (brak potrzeby robienia większych partii materiału);