RECEPTURY NOWYCH PRODUKTÓW

ZGŁOSZONY PROBLEM

Firma zgłosiła zapotrzebowanie na otrzymanie nowego produktu, odmiennego od dostępnych na rynku w celu rozszerzenia sprzedawanego asortymentu oraz zwiększenia konkurencyjności na rynku.

DZIAŁANIA

Przeprowadzono przegląd literatury w celu sprawdzenia możliwości modyfikacyjnych otrzymywanych produktów. Wykonano analizę procesów produkcji, wykorzystywanych surowców, urządzeń i technologii. Zaproponowano nowe warianty produktowe i wykonano prototypy. Udoskonalono wybrane prototypy oraz dobrano indywidualne kompozycje recepturowe (konkretne warianty).

EFEKT

  • Rozwinięcie asortymentu
  • Wprowadzenie nowego, ulepszonego produktu na rynek
  • Firma wygenerowała zysk – nowy produkt jest inny niż dostępne na rynku, bardziej atrakcyjny.