Zmiana stosowanych komponentów przy produkcji na bio-base

ZGŁOSZONY PROBLEM

Firma zgłosiła zapotrzebowanie na opracowanie nowej koncepcji produktów przy zmianie konwencjonalnych materiałów, z których je otrzymywano na materiały bio-base.

DZIAŁANIA

Wykonano analizę otrzymywanych produktów oraz zapoznano się z technologią ich otrzymywania. Zapoznano się z aktualnie stosowanymi rozwiązanymi oraz sprawdzono możliwe na rynku alternatywy. Określono zapotrzebowanie firmy na nowe komponenty. Dobrano odpowiedni materiały bio-base charakteryzujący się odpowiednią ceną oraz wydajnością. Przygotowano koncepcję produktów.

EFEKT

  • Przygotowano koncepcję produktów w formie bio-base
  • Zakładane zmiany materiałowe nie wpłynęły na jakość produktów